Szkoła Onkologii- aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

15 – 16 CZERWCA 2018r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.
Dodatkowy certyfikat otrzymają uczesnicy warsztatów.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2