Szkoła Onkologii- aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

15 – 16 CZERWCA 2018r.

KOMITET
NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. Janusz Kowalewski
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów CM UMK w Bydgoszczy
Centrum Onkologii w Bydgoszczy


Członkowie:

Prof. Marek Dobosz ( Gdańsk ),
Prof. Sławomir Mrowiec (Katowice),
Prof. Andrzej Roszak ( Poznań ),
Prof. Krzysztof Roszkowski ( Bydgoszcz ),
Prof. Piotr Rutkowski ( Warszawa ),
Prof. Zbigniew Serafin ( Bydgoszcz ),
Prof. Maciej Śniegocki ( Bydgoszcz ),
Prof. Łukasz Wicherek ( Bydgoszcz ),
Dr hab. med. Dariusz Wydra ( Gdańsk ),
Prof. Jan Styczyński ( Bydgoszcz )
Prof. Wojciech Zegarski ( Bydgoszcz ),  
Prof. Jacek Zieliński ( Gdańsk ),
Prof. Krzysztof Zieniewicz ( Warszawa ),  
Dr n.med. Ewa Chmielowska ( Bydgoszcz ),
Dr n.med. Krzysztof Koper ( Bydgoszcz ),
Dr n.med. Bogdan Małkowski ( Bydgoszcz ),
Dr n.med. Jerzy Siekiera ( Bydgoszcz ),
mgr Agnieszka Kaczmarczyk ( Bydgoszcz )

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2