Szkoła Onkologii- aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

15 – 16 CZERWCA 2018r.

PROGRAM

15 czerwca

(piątek)

8.50 - 9.00
Rozpoczęcie Konferencji
Prof. Janusz Kowalewski


9.00 - 11.00
Sesja I

9.00 - 9.30 Diagnostyka radiologiczna nowotworów
Prof. dr hab. Zbigniew Serafin, Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Collegium Medicum w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
9.30 - 10.00 Diagnostyka izotopowa nowotworów
Dr n. med. Bogdan Małkowski, Zakład Medycyny Nuklearnej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
10.00 - 10.30     Nowotworowe markery surowicze
Mgr Agnieszka Kaczmarczyk, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
10.30 - 11.00 Nowotwory u dzieci: diagnostyka kliniczna i hematologiczna oraz zasady leczenia
Prof. Jan Styczyński Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM w Bydgoszczy

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa


11.30 - 13.30
Sesja II


11.30 - 12.00 Rak okrężnicy: diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Jacek Zieliński, Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny
Konsultant Wojewódzki z dziedziny chirurgii onkologicznej
12.00 - 12.30 Rak odbytnicy: diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Wojciech Zegarski, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
12.30 - 13.00 Nowotwory wątroby: diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantologii i Wątroby w Warszawie
13.00 - 13.30    Rak przełyku: diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Marek Dobosz; Gdański Uniwersytet Medyczny

13.30 - 14.30 Przerwa lunchowa


14.30 - 16.00
Sesja III


14.30 - 15.00 Rak żołądka; diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Wojciech Zegarski, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
15.00 - 15.30 Czerniak: diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Jacek Zieliński, Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny
Konsultant Wojewódzki z dziedziny chirurgii onkologicznej
15.30 - 16.00 Nowotwory trzustki: diagnostyka i leczenie
Prof. Sławomir Mrowiec, Śląski Uniwersytet Medyczny

16.00 - 16.30 Przerwa kawowa


16.30 - 18.00
Sesja IV


16.30 - 17.00 Nowotwory tkanek miękkich i kości: diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii w Warszawie
17.00 - 17.30 Nowotwory układu nerwowego: diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Maciej Śniegocki, Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej,
Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
17.30 - 18.00 Nowotwory głowy i szyi: diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski, Kliniczny Oddział Radioterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

18.00 Zakończenie pierwszego dnia obrad

16 czerwca

(sobota)

9.00 - 11.00
Sesja V


9.00 - 9.30 Rak stercza: diagnostyka i leczenie
Dr n. med. Jerzy Siekiera, Oddział Kliniczny Urologii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
9.30 - 10.00     Rak nerki: diagnostyka i leczenie
Dr n. med. Jerzy Siekiera, Oddział Kliniczny Urologii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
10.00 - 10.30 Nowotwory układu chłonnego: diagnostyka i leczenie
Dr n. med. Ewa Chmielowska, Kliniczny Oddział Onkologii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
10.30 - 11.00 Rak pęcherza moczowego: diagnostyka i leczenie
Dr n. med. Jerzy Siekiera, Oddział Kliniczny Urologii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa


11.30 - 13.00
Sesja VI


11.30 - 12.00 Zastosowanie laparoskopii w leczeniu raka szyjki macicy i endometrium
Dr hab. med. Dariusz Wydra, Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
12.00 - 12.30 Radioterapia w ginekologii onkologicznej
Prof. dr hab. Andrzej Roszak, Oddział Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
12.30 - 13.00 Zastosowanie chemioterapii w leczeniu raka jajnika, szyjki macicy i endometrium
Dr n. med. Krzysztof Koper, Oddział Chemioterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

13.00 - 13.30 Przerwa kawowa


13.30 - 15.00
Sesja VII


13.30 - 14.00 Leczenie operacyjne raka jajnika
Prof. dr hab. Łukasz Wicherek, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
14.00 - 14.30 Rak płuca: diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Janusz Kowalewski; Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
14.30 - 15.00 Guzy śródpiersia: diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Janusz Kowalewski; Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

15.00 Zakończenie Szkoły Onkologii

W trakcie Konferencji odbędą się:
Warsztaty patomorfologiczne i warsztaty radiologiczne

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2