Szkoła Onkologii
aktualne zasady postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego

15 – 16 CZERWCA 2018r.

TERMIN
KONFERENCJI

15 - 16 CZERWCA 2018 r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Copernicus ****

Bulwar Filadelfijski 11 w Toruniu.

AKTUALNOŚCI

6 grudnia 2017 r.  Uruchomienie strony internetowej. Możliwość rejestracji na Konferencję.

 

Image
Image

OPŁATA
ZJAZDOWA

KOSZT UCZESTNICTWA
W ZJEŹDZIE:

300,00 zł
- zgłoszenie do 31 Maja 2018 r.
350,00 zł - zgłoszenie od 1 Czerwca 2018 r.
400,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)
150,00 zł - Pielęgniarka

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


120,00 zł
- koszt uczestnika
120,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

W RAMACH OPŁATY ZJAZDOWEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ<BR>PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:

AGORA
ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Onkologia 2018”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 31 Maja 2018 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarska. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczesnicy warsztatów.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2